fbpx

SECURE – หุ้น mai น้องใหม่ รับความต้องการเรื่องความปลอดภัย

ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับหุ้นน้องใหม่ที่ทำเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และผลิตซอฟต์แวร์ อย่าง บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จํากัด (มหาชน) หรือชื่อย่อหุ้นว่า SECURE เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เปิดตัวหุ้น IPO รับครึ่งปีหลังของปี พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยตลอดทั้งวันแรกของหุ้น SECURE ได้ปิดราคาเหนือจองอยู่ที่ราคา 24.20 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 8.20 บาท หรือเพิ่มขึ้น 51.25% จากราคาจองซื้อที่ 16 บาทต่อหุ้น ซึ่งหุ้นตัวนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักลงทุน และยังมีแนวโน้มในการเติบโตในด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่ใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับหุ้นน้องใหม่อย่าง SECURE กันก่อนว่า ทำหน้าที่ดำเนินธุรกิจด้านเทคโนโลยีในรูปแบบไหน รวมทั้งเป้าหมายที่สำคัญในอนาคต และผลการดำเนินงานเป็นอย่างไร

ทำความรู้จัก SECURE

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จํากัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2548 เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์โซลูชั่นด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ และธุรกิจให้บริการที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย โดยแบ่งผลิตภัณฑ์ที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่าย 4 ประเภท ได้แก่ ระบบรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์ผู้ใช้งานโดยตรง, ระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่าย, ระบบการบริหารจัดการประสิทธิภาพ และระบบหรือซอฟต์แวร์อื่นๆ ได้แก่ ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสข้อมูล ซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการยืนยันและระบุตัวตน และซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล เป็นต้น

โดยเจ้าของผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแทนจำหน่าย ด้านการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ ได้แก่ Palo Alto Networks, Trendmicro, Solarwinds, Radware, Carbonblack, Gigamon และ Extrahop Networks เป็นต้น ทั้งนี้ บริการที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ บริการบำรุงรักษา, บริการด้านการติดตั้ง และบริการฝึกอบรมการใช้งานระบบ โดยมีกลุ่มลูกค้าหลักคือ ผู้รับเหมารวบรวมระบบและเทคโนโลยี (System Integrator : SI) ที่ทำหน้าที่ออกแบบระบบต่าง ๆ โดยนำเสนอโซลูชั่นที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานโดยตรงในระดับองค์กร ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

สำหรับเป้าหมายของ SECURE โดยมีแผนนำเงินที่ได้จากการระดมทุนเพื่อไปสร้างศูนย์ให้บริการด้านเทคนิค (Technical Support Center) การลงทุนเพื่อวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ (Cybersecurity) การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องเพื่อสร้างการเติบโตให้บริษัท และเป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยใช้ระยะเวลาภายในปี 2565

ผลประกอบการที่ผ่านมาของ SECURE

ผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปี ของบริษัท เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว จํากัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2561-2563 พบว่าบริษัทฯ มีรวมรายได้ 575.70 ล้านบาท 650.78 ล้านบาท และ 639.14 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักจากการขยายตัวของการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้น ทำให้มีการโจรกรรมข้อมูลผ่านเทคโนโลยีไซเบอร์มากยิ่งขึ้น รวมถึงการประกาศใช้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 ทำให้องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความสำคัญในการจัดเตรียมมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงทางไซเบอร์มากขึ้น นอกจากนี้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (PDPA) ในราชกิจจานุเบกษาช่วงกลางปี 2562 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่พฤษภาคม พ.ศ.2563 เป็นต้นมา โดยเน้นการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่องค์กรต่างๆ จัดเก็บประกอบกับจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม ในปี 2563 รายได้รวมของบริษัทฯ ลดลงจากปีก่อนหน้าจำนวน 11.64 ล้านบาท สาเหตุมาจากงบประมาณการลงทุนด้านรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ขององค์กรในหลายภาคส่วนลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ประกอบกับในช่วงปลายปี 2562 บริษัท บอร์ดคอม อิงค์ (Broadcom) ได้เข้าซื้อกิจการในส่วนที่เป็นธุรกิจซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัยทางเครือข่ายของ Symantee ทำให้ตั้งแต่ช่วง Q2/2563 ได้หยุดดำเนินการจำหน่ายสินค้าของ Symantee จึงส่งผลกระทบรายได้จากการขายของบริษัทฯ บางส่วน

สำหรับรายได้รวมของบริษัทฯ งวด 3 เดือนแรกของปี 2564 บริษัทฯมีรายได้รวม 282.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 89.60 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 192.92 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากพฤติกรรมผู้บริโภคได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากผลกระทบโควิด 19 ส่งผลทำให้หลายองค์กรมีความจำเป็นในการปฏิรูปธุรกิจ ผ่านกระบวนการ Digital Transformation โดยเร่งลงทุนในระบบเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการแข่งขันตลาด ประกอบกับหลายองค์กรมีนโยบาย WFH (Work form Home) ทำให้พนักงานต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์และเครือข่ายเพื่อเข้าถึงฐานข้อมูลขององค์กรเพิ่มขึ้น แต่มีความเสี่ยงถูกคุกคามความปลอดภัยจากทางไซเบอร์เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจำหน่ายสินค้าจากผลิตภัณฑ์ในเจ้าของอื่นเพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนจำหน่ายสินค้าของ Symantee ส่งผลให้รายได้จากการขายของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอย่างมากในงวด 3 เดือนแรกของปี 2564

ขณะที่กำไรสุทธิของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561-2563 มีรายได้เท่ากับ 69.65 ล้านบาท 59.44 ล้านบาท และ 23.55 ล้านบาท ตามลำดับ โดยในปี 2562 กำไรสุทธิปรับลดลงจากปี 2561 จำนวน 10.21 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.66 สาเหตุหลักมาจากสัดส่วนในการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องในการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ขณะในปี 2563 กำไรสุทธิปรับลดลงจากปี 2562 จำนวน 35.89 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.38 สาเหตุหลักมาจากอัตรากำไรขั้นต้นลดลง จากงบประมาณในการลงทุนโครงการต่างๆ ที่จำกัดของลูกค้าจากิกฤติโควิด 19 ประกอบกับผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราจำนวน 5.24 ล้านบาท จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วในช่วง Q1/2563 รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มสูงขึ้นจากค่าใช้จ่ายพนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับการดำเนินงานและค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้นจากการเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ด้านกำไรสุทธิของบริษัทฯ งวด 3 เดือนแรกของปี 2564 อยู่ที่ 27.78 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.06 ล้านบาท จากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 4.72 ล้านบาท สอดคล้องกับรายได้ที่เติบโตขึ้นจากการลงทุนใรระบบความมั่นคงปลอดภัยด้านไซเบอร์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับค่าใช้จ่ายจากการขายและบริหารลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนหน้า เนื่องจากค่าใช้จ่ายพนักงานที่ลดลง จากความสามารถในการควบคุมใช้จ่ายที่ดีขึ้นของบริษัทฯ

SECURE มีทุนชำระแล้ว 51.37 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 75 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 27.74 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในราคาหุ้นละ 16 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 444 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 1,644 ล้านบาท การกำหนดราคาเสนอขาย IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ของผู้ลงทุนสถาบัน (Book building) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ และมีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรก ได้แก่ บริษัท มอซ เซกูโร จำกัด ถือหุ้น 24.36% กลุ่มล้วนจำเริญ ถือหุ้น 20.33% และ กลุ่มเนียมนามธรรม ถือหุ้น 16.63% บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย โดยสรุป SECURE ถือเป็นหุ้นน้องใหม่ที่มาแรงในด้านเทคโนโลยีด้านระบบรักษาความปลอดภัย ซึ่งหุ้นตัวนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากนักลงทุน และมีโอกาสในการเติบโตอย่างก้าวกระโดด และมีเป้าหมายในสร้างศูนย์ให้บริการด้านเทคนิคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านรักษาความปลอดภัยทางเทคโนโลยีไซเบอร์ในการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อใช้งานในการติดตั้งและเชื่อมต่อในพื้นที่ทำงานให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการเข้าถึงการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ คงต้องติดตามกันต่อไปสำหรับ SECURE ว่าจะสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์ด้านรักษาความปลอดภัยในการขยายฐานลูกค้า และขยายฐานในการให้บริการลูกค้าในการเข้าถึงเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยได้อย่างไร ต้องดูกันอย่างยาวๆ สำหรับเอ็นฟอร์ซ ซีเคียว (SECURE)


ที่มา:

https://www.set.or.th
https://thestandard.co/secure-first-day-ipo-price/
https://www.efinancethai.com/ipo/IpoCornerMain.aspx?release=y&name=IPO_SECURE
https://mgronline.com/stockmarket/detail/9640000059742

Writer

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า