fbpx

TIDLOR – ย้อนดูหุ้นกลุ่มไฟแนนซ์ ที่มาแรงตั้งแต่ก่อนเข้า IPO

เมื่อ 10 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้เปิดตัวหุ้น IPO อย่าง บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือชื่อย่อหุ้นว่า TIDLOR หุ้นกลุ่มธุรกิจด้านการเงินและการให้สินเชื่อที่มาใหม่และเปิดตัวเป็นอย่างแรงบนสื่อต่าง ๆ ณ เวลานั้น ด้วยราคาปิดในวัน IPO ของ TIDLOR ซึ่งปิดไปที่ 45.75 บาทต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 9.25 บาท หรือเพิ่มขึ้น 25.34% จากราคาจองซื้อที่ 36.50 บาทต่อหุ้น มีมูลค่าการซื้อขาย 33,265 ล้านบาท มาทำความรู้จักกับ TIDLOR ว่ามีบทบาทสำคัญในการให้บริการสินเชื่อและประกันภัยตอบโจทย์ลูกค้าในด้านไหน รวมไปถึงเป้าหมายที่สำคัญในการขยายฐานลูกค้าในฐานะให้บริการสินเชื่อและประกันภัยได้อย่างไร

ทำความรู้จัก “เงินติดล้อ”

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) บริษัทที่ให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถทุกชนิด และเป็นโบรกเกอร์ประกันวินาศภัยอย่างครบวงจร สินเชื่อเช่าซื้อรถบรรทุกมือสอง และบริการนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิต ในรูปแบบ Non-Bank ที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2523 โดยจุดเริ่มต้นธุรกิจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถในจังหวัดเพชรบูรณ์ในชื่อ บริษัท ศรีสวัสดิ์ เพชรบูรณ์ จำกัด ต่อมาในปี 2534 ได้ขยายธุรกิจไปจังหวัดต่างกว่า 130 สาขาทั่วประเทศ และเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น บริษัท ศรีสวัสดิ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (1991) จำกัด จนกระทั่งปี พ.ศ. 2550 กลุ่ม AIG กลุ่มธุรกิจการเงินยักษ์ใหญ่ของสหรัฐอเมริกา เข้าซื้อเครือข่ายสาขาทั้งหมด ก่อนที่กลุ่มธนาคารกรุงศรีอยุธยา เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดจากกลุ่ม AIG เมื่อปี พ.ศ. 2552 ทำให้ “เงินติดล้อ” เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกรุงศรีตั้งแต่เวลานั้น และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เงินติดล้อ จำกัด เมื่อปี 2558 ปัจจุบันถือหุ้นโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยา 30% และ Siam Asia Credit Access PTE LTD 25%

TIDLOR มีธุรกิจนายหน้าประกันภัยที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด เป็น 1 ใน 3 อันดับแรกของธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยที่จำหน่ายแก่ลูกค้ารายย่อย ด้วยผลิตภัณฑ์สินเชื่อจำนำทะเบียนที่หลากหลาย ครบวงจร และช่องทางการขายและบริการที่ครอบคลุมทั้งออฟไลน์และออนไลน์ ณ ธันวาคม 2563 มี 1,076 สาขา ครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ 

สำหรับเป้าหมายของ TIDLOR ภายหลังการเข้าหุ้นไปแล้ว โดยมีแผนนำเงินระดมทุนไปขยายธุรกิจให้สินเชื่อและนายหน้าประกัน และเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ การขยายสาขาเพื่อให้ครอบคลุมการให้บริการทั่วประเทศกว่า 500 สาขา, การใช้พัฒนาโครงสร้างด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล และปรับโครงสร้างเงินทุนโดยการชำระคืนหนี้และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของ “เงินติดล้อ”

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ข้อมูลล่าสุด ณ ปี พ.ศ. 2563)

ผลประกอบการย้อนหลัง 3 ปี ของบริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่ปี 2561-2563 พบว่าบริษัทฯ มีรวมรายได้ 7,569.4 ล้านบาท 9,457.9 ล้านบาท และ 10,558.9 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นของดอกเบี้ยรับจากเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อและการเติบโตของธุรกิจประกันวินาศภัย ส่วนในปี 2563 เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อมีอัตราการเติบโตที่ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีการยกเว้น ดอกเบี้ยและภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อช่วยลูกค้าในช่วงวิกฤติโควิด-19 อย่างไรก็ตาม ในปี 2562-2563 มีรายได้ค่าบริการจากธุรกิจประกันวินาศภัยยังคงมีอัตราการเติบโตที่สูง แม้อยู่ในช่วงวิกฤติโควิด-19 ส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (NIM) ในช่วงปี 2559-2561 ร้อยละ 17.3, 15.1 และ 15.2 ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยที่สามารถเรียกเก็บในสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกันจากลูกค้า ประกอบกับผลกระทบจากแคมเปญอัตราดอกเบี้ยพิเศษเมื่อปี 2561 ซึ่งส่งผลกระทบต่ออัตราดอกเบี้ยรับในปี 2562 และอัตราส่วนรายจ่ายดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของสัดส่วนเงินกู้ยืมจากธนาคารในปี 2563 

กำไรสุทธิของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561-2563 มีรายได้เท่ากับ 1,306.2 ล้านบาท 2,201.7 ล้านบาท และ 2,416.1 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิคิดเป็น ร้อยละ 17.3 ร้อยละ 23.3 และร้อยละ 22.9 ตามลำดับ เนื่องจากพอร์ตสินเชื่อและธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยที่เติบโตขึ้นในปี 2562 จึงส่งผลให้อัตรากำไรสุทธิเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ ในปี 2562 อย่างไรก็ตามในปี 2563 อัตรากำไรสุทธิปรับตัวลดลงเล็กน้อย แต่ยังรักษาอัตรากำไรสุทธิในระดับที่ใกล้เคียงกับปี 2562 

ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2561-2563 พบว่ามีสินทรัพย์รวม 40,081.0 ล้านบาท 48,411.11 ล้านบาท และ 53,335.5 ล้านบาท ตามลำดับ โดยการเปลี่ยนแปลงของรวมสินทรัพย์มีสาเหตุหลักจากการเติบโตของธุรกิจ สินเชื่อ ส่วนหนี้สินในช่วงปี 2559-2561 เท่ากับ 32,735.6 ล้านบาท 39,065.2 ล้านบาท และ41,587.0 ล้านบาท ตามลำดับ โดยมีสาเหตุหลักจากการออกหุ้นกู้ และการกู้เงินจากธนาคารเพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจ

ขณะที่ผลประกอบการเมื่อไตรมาสที่ 1/2564 (ข้อมูลจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) ซึ่งเป็นช่วงก่อนเข้า IPO พบว่า มีผลกำไรสุทธิ 783.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเมื่อไตรมาสเดียวกันของปี 2563 ซึ่งอยู่ที่ 701.2 ล้านบาท มีสาขาเพิ่มขึ้น 59 สาขา ทำให้มีสาขาทังหมดอยู่ที่ 1,135 สาขา บรรลุเป้าหมายขยายสาขาให้ได้ 500 สาขาภายในปี 2566 และมีอัตราส่วนหนี้เสีย (NPL) ลดลงเหลือร้อยละ 1.5 จากเมื่อไตรมาสที่ 4/2563 ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 1.7

สำหรับ TIDLOR มีทุนชำระแล้ว 8,580.24 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุน 210.82 ล้านหุ้น หุ้นสามัญเดิมของ BAY 284.14 ล้านหุ้น และ Siam Asia Credit Access Pte. Ltd. (SACA) 412.47 ล้านหุ้น และจัดสรรหุ้นส่วนเกิน 136.11 ล้านหุ้น มูลค่าทางบัญชี 5.60 บาทต่อหุ้น โดยเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 36.50 บาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขาย 38,089.31 ล้านบาท และมูลค่าระดมทุน 7,694.81 ล้านบาท โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายร่วม

โดยสรุป TIDLOR ในฐานะเป็นผู้นำธุรกิจบริการสินเชื่อทะเบียนรถประกันวินาศภัย และบริการนายหน้าประกันภัยและประกันชีวิตที่สามารถครอบคลุมให้บริการแก่ลูกค้าในทุกรูปแบบ โดยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแบบก้าวกระโดด เป็น 1 ใน 3 อันดับแรกของธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยที่จำหน่ายแก่ลูกค้ารายย่อย รวมไปถึงมีเป้าหมายที่ขยายฐานสาขาครอบคลุมทั่วประเทศและพัฒนาระบบดิจิทัลในการเข้าถึงบริการด้านสินเชื่อและทำประกัน คงต้องติดตามกันต่อไปสำหรับ TIDLOR ว่าจะสามารถสร้างโอกาสที่ดีให้กับลูกค้าที่จะมาใช้บริการสินเชื่อและประกันได้อย่างไร


ที่มา:

https://www.tidlorinvestor.com/
https://money.kapook.com/view241142.html
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/936970
https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/937132
https://thestandard.co/tidlor-revenue-target-grows-by-15-20-on-average/
https://mgronline.com/stockmarket/detail/9640000043978
http://www.efinancethai.com/ipo/IpoCornerMain.aspx?name=IPO_TIDLOR&security
https://tidlor.listedcompany.com/newsroom/130520212011300745T.pdf

Writer

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า